Hidravlični pogon plovil

Hidravlični pogon plovil

Val 133

V zadnjih letih smo hidravlični pogon plovil nekajkrat omenili kot enega od možnih načinov tako imenovanega “hibridnega pogona”, ki preprosto povedano pomeni kombinacijo med klasičnim dizelskim in hidravličnim motorjem. Prednosti tega pogona so podobne kot pri električnem, pri čemer lahko pri slednjem določen čas za manjše moči koristimo zalogo elektrike in akumulatorjev, pri hidravličnem pa te zaloge ni in je vedno obvezno, da motor deluje.

Največja prednost tega pogona je vsekakor v tem, da lahko težek dizelski motor postavimo na tisto mesto, kjer imamo od teže korist. To je običajno na najnižji točki plovila, kar pri klasičnem pogonu ni možno. Pri večjih barkah, kjer sama teža motorja ne vpliva na razporeditev teže, pa se hrupen motor lahko postavi čim dlje stran od bivalnih prostorov plovila in se ga tudi dobro zvočno izolira.

Glede na to, da se hidravlika na plovilih čedalje bolj uporablja za sekundarni pogon (bočni vijaki), pogon določenih manjših sklopov (vitli, navijalci jader …) in da je vedno več izdelovalcev, ki hidravliko načrtujejo tudi na primarni pogon, smo se odločili, da bralcem predstavimo vsaj nekaj osnov hidravličnega pogona. Stvar vsakega posameznika pa je, da se odloči, kaj bo sprejel in uporabil za svoje potrebe.