Glavno jadro in jadranje z vetrom v bok in krmo

Glavno jadro in jadranje z vetrom v bok in krmo

Val 163

Jadralski nasveti

AVTOR Robert Rodman
FOTO Robert Rodman

Prav tako kakor pri jadranju proti vetru, ima glavno jadro pomembno vlogo tudi pri jadranju z vetrom, zato tudi teh nastavitev nikakor ne smemo zanemariti.

V prejšnjih sestavkih sem poizkušal razložiti, kaj naj bi počeli z glavnim jadrom pri jadranju proti vetru. Različne jadrnice imajo tudi različne nastavitve, vendar pa neke osnove, iz katerih izhajamo, moramo imeti oziroma nam morajo biti znane. Seveda se lahko zelo veliko naučimo tudi s preizkušanjem, predvsem pa z jadranjem, jadranjem in še enkrat jadranjem.

Medtem ko imamo pri jadranju proti vetru zaradi večje hitrosti navideznega vetra jadra bolj napeta in ploščata, profil jadra pa je načeloma bolj plitek, veljajo za jadranje z vetrom v bok, polkrmo in krmo nekoliko drugačne zakonitosti.

Jadranje z vetrom v bok jadrnice je načeloma bolj sproščujoče za posadko in krmarja, saj med tem jadranjem pridobivanje višine skoraj vedno (za vsako ceno) odpade. Nastavitev glavnega jadra za jadranje z vetrom v bok zahteva od nas več energije, zato bomo poskrbeli, da bo jambor jadrnice raven. To pomeni popuščanje zadnje pripone ali pa letečih pripon pri jadrnicah, ki imajo jambore deljenih takelaž (osminska, desetinska). Zaradi manjše hitrosti navideznega vetra ustrezno popustimo dvižnico glavnega jadra, prav tako popustimo bazo in omogočimo glavnemu jadru globlji, polnejši profil. Ustrezno moramo naravnati tudi vang, ki pri tem načinu jadranja, ko je škota glavnega jadra popuščena, vpliva na obliko zadnjega roba glavnega jadra in njegov izkoristek. Načeloma velja, da vang pritegnemo toliko, da je zgornja letvica še vedno vzporedno z deblom glavnega jadra. Glavno jadro poizkušamo nastaviti tako, da je pretok zraka čim bolj enakomeren, trakci na zadnjem robu glavnega jadra morajo biti po vsej dolžini roba postavljeni lepo vzporedno. Pri manjših jadrnicah in pri jadrnicah, ki zadnje pripone nimajo, bomo za želeno ukrivljenost jambora pri jadranju proti vetru uporabili vang. Če vang dobro pritegnemo, potem dosežemo to, da se nam višina debla zniža. Pritisk na točke vpetja pa nam bo spodnji del jambora potisnil proti naprej.

Glavnemu jadru v teh pogojih jadranja ne smemo dovoliti, da se nam zaradi preveč popuščene škote jadro izprazni (v prednjem delu jadro naredi »kontra« trebuh), po drugi strani pa škota ne sme biti preveč pritegnjena, kajti glavno jadro ne bo imelo pravega izkoristka in jadrnica ne dosega želenih hitrosti.