Geoset d.o.o.

Geoset d.o.o.

Val 139

Predstavitev podjetja

AVTOR Mitja Zupan
FOTO Mitja Zupan, Geoset

Podjetje je bilo ustanovljeno in je začelo poslovati v aprilu 1995. Glavna dejavnost podjetja je prodaja in servisiranje GARMIN GPS naprav ter servisiranje in prodaja geodetskih inštrumentov SOKKIA.

Glavna dejavnost podjetja je servisiranje in prodaja geodetskih inštrumentov in pribora. Podjetje ima svoje korenine v letu 1988, ko je eden od sedanjih lastnikov podjetja začel opravljati servisno dejavnost na področju geodezije kot samostojni podjetnik. S svojimi bogatimi izkušnjami na svojem področju, saj je vodil oddelek servisa geodetskih inštrumentov v nekem večjem slovenskem podjetju preko 35 let, je nekako zaoral ledino prvega zasebnega geodetskega servisa. Pozneje mu je začel pri delu pomagati še sedanji drugi solastnik podjetja in tako sta povečala pokritost trga s svojimi storitvami.

V letu po osamosvojitvi se je pokazala priložnost za zastopanje in prodajo svetovno znane znamke geodetskih inštrumentov in pribora SOKKIA. Čeprav je bilo nekaj modelov inštrumentov tega izdelovalca že v uporabi pri nas, je na splošno zaradi precejšnje orientiranosti trga samo na vzhodne države (klirinški sporazum z nekdanjo Sovjetsko zvezo) in politične situacije pri nas bila ta japonska blagovna znamka zelo neznana. Po temeljitih analizah svetovnih raziskav in mnenj o japonskem izdelovalcu in preizkusu nekaterih modelov inštrumentov, so se odločili za njihovo zastopanje in prodajo. V tistem trenutku je bila SOKKIA vodilna v svetovnem deležu prodaje s 35-odstotno udeležbo. Največ prodanih modelov so imeli na področju ZDA, Kanade, Avstralije in zahodne Evrope. Na vzhod Evrope pa so začeli pritiskati z razpadom vzhodnega bloka in propadom socialistično-komunističnih sistemov.

Tako je nosilec obrti nekako zastavil svoje dobro ime v tem poslu, katerega si je ustvarjal skozi leta službovanja v državnem podjetju, in na podlagi tega začel s promocijo japonskih inštrumentov kot izredno kakovostnih in cenovno konkurenčnih. Prodaja je stekla zaradi zaupanja na področju opravljenih storitev v geodeziji in zaradi novega pristopa do strank. V letu 1992 je bilo prodanih toliko modelov inštrumentov kot v celotni nekdanji Jugoslaviji v vseh dotedanjih letih.

Obenem se je začelo tudi šolanje in pridobivanje certifikata za avtoriziran in pooblaščen servis s strani japonskega izdelovalca. Ta proces je bil zaradi velike palete modelov in preverjanja kakovosti s strani izdelovalca dolgotrajen in najtežavnejši proces. Cilj je bil dosežen leta 1995, ko je bil tudi izdan certifikat in pooblastilo s strani izdelovalca.

Poleg inštrumentov SOKKIA podjetje servisira tudi vse druge znamke geodetskih inštrumentov in pribora. V servisu se nahajajo vsi potrebni pripomočki za opravljanje kakovostnega servisa, od preciznega kolimatorja, elektronskih naprav in pripomočkov do drugih aparatur.

Leta 2003 je podjetje postalo ekskluzivni zastopnik za GARMIN GPS navigacijske naprave. Podjetje Garmin je bilo ustanovljeno leta 1989 s strani Garyja Burrella in Min Kaa. Sedež podjetja in razvoj je v Kansas Cityju v ZDA, izdelovalne hale s površino 101.000 m² pa v Tajvanu. Poslovalnice so se tekom dveh desetletij odpirale po vsem svetu. Tako je v sami korporaciji danes zaposlenih več kot 8.400 ljudi.

Dobra prodajna strategija in trdo delo sta botrovala k vse večji prepoznavnosti na našem trgu ter vodilnemu položaju pri prodaji GPS navigacijskih naprav v Sloveniji. V letu 2004 so prejeli posebno priznanje s strani GARMIN-a za izreden dosežek na področju prodaje, in sicer za 118-odstotno rast prometa v primerjavi z letom 2003. V letu 2006 so dosegli 272-odstotno rast prodaje GARMIN GPS naprav v primerjavi z letom 2005. Podjetje GEOSET kot uvoznik išče vedno nove prodajne metode in poti, na kar kaže tudi rast prometa in uspešnost podjetja. Vsekakor velja za nove poti omeniti v letu 2007 odprtje navtičnega democentra v Izoli, izobraževanje s področja uporabe cestnih in ročnih naprav ter osebnih trenerjev Garmin, in ne nazadnje tudi sodelovanje z znanimi športniki, kot uporabniki Garmin GPS naprav (Jure Robič, Petra Majdič, Miro Kregar, Iztok Čop …).

Poslanstvo in vizijo ima podjetje jasno in dobro opredeljeno, zato tudi temu lahko pripisujemo del uspeha podjetja. Njihovo poslanstvo je zagotavljanje celovitih rešitev in storitev na področju GPS navigacijskih naprav in inštrumentov. Celovitost je tudi eno izmed notranjih vodil podjetja. Zavedajo se, da dobre poslovne rezultate dosežejo le z zadovoljnimi ljudmi, zato je del skrbi namenjen tudi osebnostnemu razvoju zaposlenih in prijetnemu delovnemu okolju.