Enakopravnost spolov – Mars predstavlja gibanje #TukajSemSlišiteMe

Enakopravnost spolov – Mars predstavlja gibanje #TukajSemSlišiteMe

Globalno podjetje Mars je te dni predstavilo gibanje #TukajSemSlišiteMe (angl. #HereToBeHeard), s katerim želi povzdigniti glas vseh žensk – ne glede na raso, starost, spolno usmerjenost, vero – ter tako omogočiti poslovno okolje za ženske, kjer je njihov položaj popolnoma enakopraven. Podjetje Mars v regiji UBBAI (v katero spada tudi Slovenija) zaposluje skoraj 47 % žensk, medtem ko je na vodstvenih položajih v omenjeni regiji zaposlenih kar 75 % žensk.

Kot del platforme Full Potential, s katero Mars poziva k spodbujanju enakopravnosti med spoloma v delovnem okolju in v družbi, se z gibanjem #TukajSemSlišiteMe postavlja ključno vprašanje: “Kaj je potrebno, da ženske lahko v celoti izkoristijo svoj potencial?” Z odgovori, ki jih bo Mars dobil v sklopu gibanja, bo podjetje pripravilo akcijski načrt, s katerim bodo doprinesli k odpravljanju vrzeli v možnostih med spoloma.

  • Cilj gibanja je povzdigniti glas žensk in oblikovati družbo, v kateri ženske lahko v celoti izkoristijo svoj potencial
  • Članica uprave Victoria Mars s pozivom globalnim podjetjem “poslušajte in naredite korak naprej”
  • H gibanju je pristopila tudi prejemnica Emmy nagrade, igralka in voditeljica Tamera Mowry-Housley, ki ženske po svetu spodbuja, da s svojim glasom pišejo zgodbe sprememb
  • Globalno gibanje podjetja Mars podpira tudi kampanjo Združenih narodov, Cilji trajnostnega razvoja

Victoria Mars, članica uprave Mars in ambasadorka programa Mars Full Potential je ob predstavitvi gibanja povedala: “Ženske smo igrale pomembno vlogo v zgodovini našega podjetja. In smo danes nepogrešljivi del podjetja Mars. Vendar moramo storiti še več. Pomembnost in nujnost v boju proti spolni neenakopravnosti v družbi zahteva več. Če sedaj globalna podjetja ne bodo slišala in naredila korak naprej, kdaj bodo? V podjetju Mars ne bomo izpustili te priložnosti in bomo stopili naprej k spremembam – spregovorili bomo o tem in sprejeli nove korake. Gibanje #TukajSemSlišiteMe je zagotovilo ženskam, da imajo možnost biti slišane in da bomo njihov glas upoštevali pri boju proti spolni neenakopravnosti.

Enakopravnost spolov v Sloveniji

Evropski inštitut za enakopravnost spolov EIGE je v lanskem letu objavil raziskavo o enakopravnosti spolov znotraj EU in Slovenijo med vsemi članicami uvrstil na 11. mesto. Slovenija, ki je sicer na lestvici dosegla boljši rezultat od vseh svojih sosed, se še vedno uvršča v samo povprečje EU.

Indeks enakopravnosti spolov je v evropskem povprečju 67,9, za Slovenijo pa znaša 67,7. Spolna enakopravnost ostaja najvišja v Skandinaviji, vodilno mesto ohranjata Švedska (83,8) in Danska (77,4). Sledita še Francija (75,1) in Finska (74,7). Slovenija (67,7) se uvršča v skupino držav okoli evropskega povprečja, ki jo sestavljata še Nemčija (67,5) in Avstrija (66,5). Nižji indeks imajo tudi naše preostale sosede; Italija, Hrvaška in Madžarska (53,0).[1]

Želimo si slišati vaš glas. Obiščite spletno stran beheard.mars.com, izpolnite anketo in bodite del gibanja #TukajSemSlišiteMe (#HereToBeHeard).

https://eige.europa.eu/

https://youtu.be/JLSZ1kDt9OI