Drama v Maxiju, nekaj svežega in inovativnega v našem okolju

Drama v Maxiju, nekaj svežega in inovativnega v našem okolju

V četrtek, 6. oktobra, se v Maxi gourmet marketu v središču Ljubljane obeta premiera
zanimivega in nenavadnega dogodka, kakršnega zagotovo še niste videli. Mercator in Drama
sta namreč strnila vrste v projektu Drama v Maxiju, s katerim bosta ljubiteljem gledališke
umetnosti ponudila enkratno doživetje. Gre za izvedbo avtorskega projekta Polenta, pobudo
zanj pa je dala članica ljubljanske Drame Eva Jesenovec. Celoten performans je zastavljen kot
zelo intimno doživetje posameznika, in sicer tako, da vsak gledalec doživi 'predstavo' preko
slušalk (če jih nima, bodo tudi na izposojo) in svojega pametnega telefona. Sprehod od
Drame do Maxija je zastavljen tako, da gledalci (največ 20) v njem sodelujejo kot del
performansa, Maxi pa bo postal neke vrste labirint, saj bo igralka udeležence projekta prek
slušalk nagovorila, naj v trgovini poiščejo izdelek, ki jih spominja denimo na njihovo mamo ali
da poiščejo predmet, ki ga bodo pred predstavo skrili med police. Za dogodek v Drami
sprejemajo prijave, k udeležbi pa boste lahko pristopili tudi pred pričetkom performansa v
Maxi gourmet marketu.
Maxi kot najsodobnejša trgovina, ki jo je Mercator pred nedavnim prenovil in opremil po
najnovejših svetovnih trgovinskih standardih, je nadvse primeren prostor za izvedbo
takšnega performansa, saj je že obisk takšne trgovine sam po sebi estetsko doživetje.
Osrednji namen projekta Polenta pa je ravno svojevrstna asociativna manipulacija, saj skozi
vizualni prizor, ki ga gledalec gleda, in hkrati audio posnetek, ki ga posluša, sestavlja zgodbo
skozi asociacije, ki pustijo vsakemu posamezniku, da si zgodbo predstavlja in doživi
popolnoma po svoje.
Ponekod v tujini so že poznani tako imenovani konceptualni hepeningi, ki udeležencem
odpirajo drugačen pogled na že znani, večkrat prehojeni prostor. Pri nas pa tovrstnih praks
doslej še nismo poznali, zato je projekt Drama v Maxiju, ki v zgodbo, izvedeno v javnih
prostorih, vključuje tudi gledalce, zagotovo nekaj svežega in inovativnega v našem okolju.
Po premierni uprizoritvi projekta Polenta, ki ga je režirala Mojca Madon, izvaja pa ga igralka
Eva Jesenovec, sledita še dve ponovitvi, in sicer v soboto, 8. oktobra, in v ponedeljek, 24.
oktobra 2022. V Mercatorju pa so še posebej ponosni, da lahko tudi prek tako enkratnih in
posebnih dogodkov sodelujejo z Dramo in tudi na ta način izrazijo podporo kulturi in
umetnosti, ki jo v Mercatorju že leta predano podpirajo.