Dobrodelni sklad Intese Sanpaolo tudi v Sloveniji s projektom »Hrana brez odpadkov« za pomoč prizadetim v epidemiji

Dobrodelni sklad Intese Sanpaolo tudi v Sloveniji s projektom »Hrana brez odpadkov« za pomoč prizadetim v epidemiji

Projekt »Hrana brez odpadkov« poteka pod okriljem dobrodelnega sklada Intese Sanpaolo ter v sodelovanju s slovensko banko hrane – SIBAHE, neodvisno humanitarno organizacijo, ki skrbi za zbiranje in razdelitev hrane pomoči potrebnim ljudem, za najbolj ranljive skupine oziroma vse, ki si zaradi oteženih življenjskih razmer ne morejo privoščiti ustreznega nakupa hrane.

Dobrodelni sklad Intese Sanpaolo, ki večino svojih mednarodnih virov namenja projektom in pobudam v državah, kjer je skupina Intesa Sanpaolo prisotna prek svojih hčerinskih bank, se je v lanskem letu osredotočil na projekte, s katerimi so podprli posameznike in skupnosti, ki jih je prizadela kriza koronavirusa. Sklad je tako konec leta 2020 podprl projekt »Hrana brez odpadkov«, ki ga je razvila italijanska banka hrane v sodelovanju s slovensko in madžarsko banko hrane. Celotna vrednost projekta znaša 80.000 EUR.

Projekt, ki poteka v obeh državah, je namenjen predvsem sodelovanju in izmenjavi znanj in izkušenj o načinih shranjevanja in distribucije hrane, da bi učinkovito pomagali predvsem pri ljudeh, pri katerih je pandemija virusa povzročila hude socialne stiske. To bo pripomoglo k učinkovitejšemu sodelovanju z morebitnimi donatorji, ki ponujajo pomoč v obliki hrane ter izboljšalo in okrepilo notranje logistične procese in odnose z institucijami, da bi zagotovili takojšnjo in stalno podporo čim večjemu številu ljudi, ki so potrebni pomoči.

S pomočjo omenjenega projekta bo slovenska banka hrane povečala zbiranje in distribucijo hrane za 10%, s čimer bo, poleg obstoječih 10.000 upravičencev, s hrano oskrbela dodatnih 2.500 ljudi v stiski. Donacija dobrodelnega sklada Intese Sanpaolo bo nedvomno pomagala slovenski banki hrane pri širitvi svoje dejavnosti po Sloveniji, še posebno v območjih, kjer je ta trenutno slabo prisotna ali pa je sploh ni.