Deljenje prevozov odslej tudi po morju

Deljenje prevozov odslej tudi po morju

AVTOR Lea Šuligoj, TZP
FOTO Lea Šuligoj, TZP

Nova aplikacija Wayv bo omogočila iskanje in ponujanje morskih prevozov med uporabniki. Osnovni namen projekta je razviti prometne povezave med kraji ob slovenskem morju med potniki in lastniki plovil.

Naslednje leto bo zaživela inovativna aplikacijska platforma, s katero bo mogoče iskati in ponujati morske prevoze. Aplikacija Wayv bo povezala potnike in lastnike plovil ter tako omogočala prevoz z različnih točk slovenske obale. Sistem je zasnovan po vzoru kopenskega sistema Uber s prilagoditvami na morski prevoz. Vsa komunikacija in plačila bodo potekali preko aplikacije, kar bo omogočalo nadzor, hkrati pa bo tudi varneje in zanesljiveje za uporabnike. Gre za inovativen pristop, ki se do sedaj na našem območju ni mogel razviti na zasebni iniciativi, saj je potencialnih ponudnikov in povpraševanja premalo.

Danes je bila v Strunjanu novinarska konferenca, na kateri so o projektu spregovorili mag. Igor Novel, direktor Turističnega združenja Portorož, Mitja Vatovec, direktor podjetja Emigma d. o. o., Katja Kavšek iz podjetja Emigma d. o. o., mag. Patricija Gržinič s Turističnega združenja Portorož in Arturo Steffé, Ribištvo Domenico Steffe, Arturo Steffé, s. p.

Osnovni namen projektne ideje je razviti prometne povezave med kraji ob slovenskem morju, kar bi omogočilo dodaten vir prihodka ribičem in obstoječim ponudnikom morskih prevozov. Gre tudi za razbremenitev obstoječih prometnih tokov po kopnem ter lažjo in regulirano dostopnost do zavarovanih območij. Deljenje morskih prevozov in usmerjanje potnikov na dovoljenja pristajalna mesta bi razbremenilo morje s plovili ter tako prispevalo k ohranjanju narave. Projektna ideja predvideva ustrezna izobraževanja. Poseben modul izobraževanja bo namenjen trajnostnemu in okolju prijaznemu ravnanju z odpadki in drugimi človeškimi dejavniki, ki bi lahko potencialno ogrožali okolje. Mag. Igor Novel: »Povpraševanja po morskih prevozih je precej. Skoraj tri četrtine vseh obiskovalcev nas obišče prav zaradi morja in si tudi želijo različnih doživetij, povezanih z morjem. Nove ponudbe pa se bodo zagotovo razveselili tudi domačini.«

Vlogo vodilnega partnerja v projektu je prevzelo podjetje Emigma d. o. o., ki bo odgovorno za postavitev in vzdrževanje aplikacijske platforme. Za izobraževanja s področja upravljanja plovil ter varovanjem morja bo poskrbljeno s strani podjetja Ribištvo Domenico Steffe, Arturo Steffé, s. p. Ker projekt izraža velik turistični potencial, kot partnerja sodelujeta tudi turistični združenji iz Portoroža in Izole, ki bosta prevzeli promocijsko vlogo. Pomembno vlogo v projektu ima tudi Uprava RS za pomorstvo, ki s pismom podpore soglaša, da bo v okviru svojega dela prispevala k projektu, preverila ustrezen pravno formalen okvir za izvajanje dejavnosti ter podala usmeritve za ustrezno oblikovanje aplikacijske platforme v smislu kompatibilnosti z nacionalnim enotnim oknom (sistemom za nadzor pomorskega prometa). Uprava za pomorstvo bo neke vrste regulator, ki bo omogočal aktivacijo prevoznika, če bo zadoščeno vsem zakonskim okvirom. Beležili bodo sezname potnikov vsake vožnje in točno določili primerne točke za pobiranje potnikov.

Ključni rezultat projekta bo aplikacijska platforma Wayv, ki bo omogočala usklajevanje morskih prevozov na slovenski obali, preko nje pa bodo potekala tudi vsa plačila za prevoze. »Gre za inovativen projekt, saj nikjer v tujini nismo našli podobnih primerov. Aplikacija bo uporabniku prijazna, na voljo pa bo v štirih jezikovnih različicah,« je povedal Mitja Vatovec. Za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android bo aplikacija na voljo od junija 2020, za operacijski sistem iOS pa približno leto kasneje. Projekt se je pričel aprila letos in bo trajal do konca avgusta 2021.

Varnost bo na prvem mestu, zato bodo obvezni pogoji za prevoznike ustrezen izpit in oprema ter sklenjeno zavarovanje potnikov. Prevoze bodo lahko izvajali samo tisti z registrirano gospodarsko dejavnostjo. »Bojazen, da bo lahko prevoze izvajal čisto vsak, je povsem odveč. Velik poudarek bo na varnosti, ne samo za uporabnike aplikacije, temveč na primer tudi za kopalce, ki bodo v bližini vstopnih in izstopnih mest,« je povedal Arturo Steffè. V okviru projekta so za ribiče in druge potencialne prevoznike predvidena tudi brezplačna izobraževanja, s katerimi bodo zagotovili kakovostne prevoze ter vzpodbudili uporabnike k čim večji uporabi aplikacije. Potekala bodo dvakrat mesečno od novembra 2019 do maja 2020, prevoznikom pa bodo prinesla potrebno znanje in dodatne veščine za varno in učinkovito prevažanje potnikov. Ob izvajanju strokovnih tečajev bo izpostavljena okoljska odgovornost. Poskrbljeno pa bo tudi za nakup dodatne opreme, ki bo dodeljena ustreznim prevoznikov, pri čemer bo pozornost usmerjena predvsem na prevoznike, ki opreme še nimajo. Oprema bo služila tudi kot promocijski material in bo vključevala bokobrane z logotipom Wayv, s pomočjo katerih bodo potniki lažje prepoznali plovila, ki sodelujejo v projektu. Prvo izobraževanje bo že 22. novembra.

Da bo projekt zaživel, bo ključna dobra promocija. Oblikovana je bila celostna grafična podoba projekta, oglaševanje pa bo potekalo s promocijskimi plakati in letaki ter na radiu, predvidena je tudi digitalna oglaševalska kampanja na področju Avstrije, Italije in Slovenije. Za potrebe promocije bodo izdelane nove fotografije, v načrtu pa sta tudi dva študijska obiska novinarjev, blogerjev in turističnih agentov.

Skupna vrednost projekta znaša 199.823,60 evrov, od tega bosta 145.385,92 evrov sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Morski prevozi Wayv bodo najprej na voljo le v slovenskem morju, ne izključujejo pa, da bi se projekt v prihodnosti razširil tudi na sosednje obmorske države.