Brezplačno, učinkovito in enostavno – eVisitor

Brezplačno, učinkovito in enostavno – eVisitor

Na Hrvaškem so prejšnje leto uvedli eVisitor – nov osrednji sistem za prijavo in odjavo turistov. Sistem eVisitor je brezplačno dostopen kot spletna aplikacija, ki jo lahko uporabljate prek računalnika, tablice ali pametnega telefona. Vsi uporabniki eVisitor sistema, med katerimi so tudi lastniki počitniških hiš in stanovanj, pristopne podatke lahko dobijo v lokalni turistični skupnosti, ki je pristojna za področje, na katerem se nahaja predmetni objekt.

Gre za platformo, ki je brezplačna, maksimalno poenostavljena in ki je prilagojena osebam z osnovnim računalniškim znanjem. Ta sistem je izredno poenostavil proces prijave in odjave turistov, svojim uporabnikom pa obenem omogoča aktivno kontrolo njihovih podatkov in podatkov o objektih, ki se navezujejo na njihovo ime. Med drugim je sistem povezan tudi s Carinsko upravo in turistično inšpekcijo, s čemer sta procesa nadzora in kontrole znatno nadgrajena in pospešena. Zato tudi Hrvaška turistična skupnost vabi vse lastnike počitniških hiš in stanovanj, naj pristopijo sistemu eVisitor in preverijo ali so njihovi objekti evidentirani v sistemu in da ažurno vnašajo prijave in odjave v skladu z obstoječimi pravili.

V sistemu eVisitor morajo biti evidentirani vsi tisti, ki so obvezni do prijave in odjave turistov, med njimi pa tudi lastniki hiš ali počitniških stanovanj. Po uspešni evidenci posameznega obveznika znotraj sistema eVisitor, je lokalna turistična skupnost lastnikom hiš ali počitniških stanovanj dolžna izdati pristopne podatke, ki so sestavljeni iz OIB-a kot uporabniškega imena, gesla in TAN seznama. Lastniki se v sistem lahko vpišejo na podlagi katerega koli dokumenta, iz katerega je razvidno, da so prav oni lastniki določenega objekta   (kupoprodajna pogodba, izpis iz zemljiške knjige, odločba o dediščini,  izpis iz katastra, rešitev o legalizaciji nezakonito zgrajene stavbe, rešitev o vzpostavi posebnega davka na hiše/počitniška stanovanja ali dokazilo o plačilu davka).

Vse dodatne informacije uporabniki lahko dobijo tudi na  spletni informativni strani eVisitor, ki vsebuje vsa navodila in obrazložitve oziroma lahko se obrnejo na lokalno turistično skupnost, ki je pristojna za področje, na katerem se nahaja predmetni objekt.