Alternator in zaganjalnik

Alternator in zaganjalnik

Val 136

Elektrika

AVTOR Mitja Zupan
FOTO Mitja Zupan

Zaganjalnik in alternator sta sestavna dela motorja z notranjim izgorevanjem. Naloga prvega je, da preko krmilja požene motor, alternator pa napaja električne porabnike med delovanjem motorja in odvečno električno energijo shranjuje v akumulatorje. Alternatorji so običajno zračno hlajeni z notranjimi ali zunanjimi ventilatorji. Po družinah (skupinah) se delijo glede na premer statorja od 108 do 165 mm. Po nazivni napetosti 12, 24 ali 220 V in izhodni moči v amperih.

Alternator Standardni alternatorji delujejo v temperaturnem območju -40 / +110 °C, posebne aplikacije pa so primerne za delovanje pri povišani prisotnosti prahu, soli (morske vode), vibracijah, megli, vlažnosti in agresivnih vodnih sredstvih. Marinske aplikacije alternatorjev so običajno dodatno zaščitene tako, da so posamezni deli barvani: stator, rotor, usmernik in dodatne zaščite funkcionalnih delov ležajev in ščetk. Pri alternatorju sta najbolj pomembna nazivna napetost in njegov nazivni tok, ki zavisi od porabnikov. Za marinske aplikacije se priporočajo alternatorji večjih nazivnih tokov, saj je število porabnikov in akumulirane energije večje kot pri standardnih vozilih (avtomobilih). Ker je prostor z motorjem pri plovilih zaprt, pa alternatorji (drugi motorni deli, ki niso hlajeni z vodo) delujejo pri povišanih temperaturah.

Regulator polnjenja akumulatorjev na plovilu Zaradi zahtevnih sistemov polnjenja akumulatorjev in napetostnih razlik, ki nastajajo pri zmogljivostih akumulatorjev pri različnih temperaturah, se na plovilih uporabljajo posebni regulatorji. Najbolj poznana izdelovalca sta Balmar in Mastervolt. Omenjene regulatorje lahko priključimo na vse vrste alternatorjev in tako izboljšamo polnjenje akumulatorjev in celotnega sistema, zmanjšamo možnost nastanka okvar akumulatorjev in povečamo življenjsko dobo le-teh. Več si lahko preberete na Balmarjevih in Mastervoltovih spletnih straneh. V navtični industriji se vse pogosteje uvaja možnost ustvarjanja, generiranja 220-voltne izmenične napetosti. S tem se poveča asortiment naprav na plovilu, poveča pa se tudi možnost nezgod s poškodbami.

Zaganjalnik Zaganjalnik je enosmerni elektromotor, ki ga napaja štartni akumulator. Zaganjalnik je sestavljen iz: enosmernega elektromotorja, sistema za vklapljanje pogonskega pastorka v ozobje vztrajnika motorja, naprave za prosti tek. Naprava za prosti tek po zagonu prekine dotok moči, da zaradi hitrega vrtenja motorja ne bi prišlo do poškodb zaganjalnika. Tako kot alternatorji, se tudi zaganjalniki delijo po skupinah glede premera statorja, vrsti pogona pastorka, napetosti 12 in 24 V in moči od 0,9 do 6,5 kW. Zaganjalniki so običajno zaščiteni z barvo, enako kot motor. Zaščito preprečimo le na priključitvenih vijakih. Zaganjalniki delujejo v vseh težjih pogojih, najtežji pa je hladni zagon motorja pri nizkih temperaturah (-20 °C). Zaganjalniki za marinske aplikacije imajo kot alternatorji dodan vijak B-, na katerega povežemo negativni pol akumulatorja.