Ali je galvanska korozija vrsta magije v navtiki?

Ali je galvanska korozija vrsta magije v navtiki?

AVTOR Tadej Povhe
FOTO Tadej Povhe

Nekoč si je človek neznane in neraziskane pojave razlagal kot nekaj nadnaravnega in neverjetnega, že nekaj stoletij pa je pojav galvanske korozije znan in razložljiv kemijski pojav. Kljub temu še vedno ohranja posamezne elemente magije.

V kolikor bi želeli poiskati skupne značilnosti, bi lahko rekli, da je v obeh primerih prisoten element nevidnosti, iluzije, presenečenja in ne popolnoma gotovega rezultata zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na potek galvanske korozije. Ker pa si praviloma želimo preprečiti potek galvanske korozije, bomo z razumevanjem dejavnikov in okolja, ki korozijo povzročajo in pospešujejo, našli način za njeno preprečevanje in minimiziranje.

Galvanska korozija nastane in poteka, ko v elektro ali galvanski člen povežemo dve kovini z različnim potencialom. V tem primeru ena kovina postane bolj anodnega značaja in pri tem začne razpadati, druga kovina pa je v tem procesu zaščitena in deluje kot katoda. V galvanski člen nenamerno in v dobri veri povežemo različne vrste kovin, vendar pogosto zaradi nerazumevanja procesov ustvarimo pogoje za hitrejše propadanje ali razpad posamezne kovine. Potrebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o nastanku galvanske korozije, naštevamo v nadaljevanju.

  • Prisotnost elektrolita (nosilca elektronov), ki povezuje dve kovini oziroma vzpostavlja most med njima. Elektrolit je lahko raztopina, kondenčni film ali vlažna trdnina, kot so npr. zemlja, odložene soli ali korozijski produkti.
  • Električna povezava med kovinama, ki jo najpogosteje vzpostavimo s fizičnim stikom dveh kovin, lahko pa tudi z električnim vodnikom.
  • Zadostna električna potencialna razlika med kovinama, povezanima v galvanski člen, ki zagotavlja električni tok.
  • Trajna katodna reakcija (najpogosteje redukcija raztopljenega kisika v elektrolitu), ki se odvija na eni izmed dveh bolj plemenitih kovin, povezanih v člen.

Na hitrost in intenzivnost galvanske korozije neposredno ali posredno vplivajo številni faktorji:

1. Potencial posamezne elektrode
Potencial posamezne elektrode nima neposrednega vpliva na kinetiko in stopnjo galvanske korozije. Pomemben je električni tok, ki steče med dvema povezanima elementoma oziroma kovinama. …

2. Učinkovitost elektrode
S tem, ko teče električni tok iz anode proti katodi, se spreminja tudi potencial anode, ki postaja vedno bolj elektro pozitivna, medtem ko katoda postaja vedno bolj elektro negativna. …

3. Spremenljivi potencial
Zaradi morebitne prisotnosti kompleksnih ionov v elektrolitu, sprememb temperature, pH elektrolita in povečanega prezračevanja se lahko spremeni tudi potencial posamezne kovine in s tem tudi galvanskega člena, zato lahko posamezni materiali v določenih okoliščinah delujejo kot katoda, drugič pa kot anoda. …

4. Elektrolit
Lastnosti elektrolita, kot so na primer kemijska sestava, pH in električna prevodnost imajo odločilno vlogo na korozijo galvanskega člena. …

5. Razmerje površin med anodo in katodo
Izjemno pomemben faktor so tudi površine anode in katode. …

6. Aeracija in pretok elektrolita
Spremenljiv vpliv na korozijo galvanskega člena imata tudi aeracija in pretok elektrolita, saj je tudi v tem primeru pomembno, katere kovine oziroma litine so povezane v galvanski člen. …

Več si lahko preberete v 207. št. revije Val navtika.

2